• ویترین آخرین ها

  ویترین آخرین ها

 • ویترین محبوب ترین ها

  ویترین محبوب ترین ها

 • آخرین های بخش موبایل

  آخرین های بخش موبایل

 • خرید اینترنتی از آلورشاپ

  خرید اینترنتی از آلورشاپ

آلورشاپ آلورشاپآلورشاپ آلورشاپ

آلورشاپ

خرید اینترنتی آلورشاپ
خرید اینترنتی آلورشاپروش های خرید اینترنتی ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

الف) پرداخت هنگام تحویل کالا: در این روش ، پس از دریافت کالا در محل سکونت خود، مبلغ آن را طبق فاکتور به مأمور پستی پرداخت می نمایید.
ب) واریز به حساب (10% تخفیف) : (واریز نقدی / واریز کارت به کارت)
در این روش می توانید بعد از ثبت سفارش مبلغ فاکتور را به:
شماره حساب بانک ملی (سیبا) 0306738399000 ، بنام محمد حسن جعفری و یا شماره کارت 6037992800624522 واریز نموده و آن را در این قسمت ثبت نمایید. در اولین فرصت کالابه نشانی شما ارسال خواهد شد.

::::::::::::::::: مشتری گرامی جهت پیگیری وضعیت سفارش خود به سایت www.ir40.ir مراجعه فرمایید. :::::::::::::::::

کلیک

کلیک-ضمیمه فناوری اطلاعات روزنامه جام جم

فیلتر عنوان 
نمایش تعداد 
شماره عنوان مطلب بازدیدها
1 دانلود کلیک شماره 70 - ضمیمه فناوری روزنامه جام جم 767
2 دانلود کلیک شماره 69 - ضمیمه فناوری روزنامه جام جم 766
3 دانلود کلیک شماره 68 - ضمیمه فناوری روزنامه جام جم 946
4 دانلود کلیک شماره 67 - ضمیمه فناوری روزنامه جام جم 735
5 دانلود کلیک شماره 66 - ضمیمه فناوری روزنامه جام جم 812
6 دانلود کلیک شماره 65 - ضمیمه فناوری روزنامه جام جم 721
7 دانلود کلیک شماره 64 - ضمیمه فناوری روزنامه جام جم 873
8 دانلود کلیک شماره 63 - ضمیمه فناوری روزنامه جام جم 744
9 دانلود کلیک شماره 62 - ضمیمه فناوری روزنامه جام جم 803
10 دانلود کلیک شماره 61 - ضمیمه فناوری روزنامه جام جم 899
11 دانلود کلیک شماره 60 - ضمیمه فناوری روزنامه جام جم 951
12 دانلود کلیک شماره 59 - ضمیمه فناوری روزنامه جام جم 825
13 دانلود کلیک شماره 58 - ضمیمه فناوری روزنامه جام جم 879
14 دانلود کلیک شماره 57 - ضمیمه فناوری روزنامه جام جم 911
15 دانلود کلیک شماره 56 - ضمیمه فناوری روزنامه جام جم 758
16 دانلود کلیک شماره 55 - ضمیمه فناوری روزنامه جام جم 796
17 دانلود کلیک شماره 54 - ضمیمه فناوری روزنامه جام جم 984
18 دانلود کلیک شماره 53 - ضمیمه فناوری روزنامه جام جم 888
19 دانلود کلیک شماره 52 - ضمیمه فناوری روزنامه جام جم 1071
20 دانلود کلیک شماره 51 - ضمیمه فناوری روزنامه جام جم 748
21 دانلود کلیک شماره 50 - ضمیمه فناوری روزنامه جام جم 985
22 دانلود کلیک شماره 49 - ضمیمه فناوری روزنامه جام جم 968
23 دانلود کلیک شماره 48 - ضمیمه فناوری روزنامه جام جم 972
24 دانلود کلیک شماره 47 - ضمیمه فناوری روزنامه جام جم 853
25 دانلود کلیک شماره 46 - ضمیمه فناوری روزنامه جام جم 914
26 دانلود کلیک شماره 45 - ضمیمه فناوری روزنامه جام جم 749
27 دانلود کلیک شماره 44 - ضمیمه فناوری روزنامه جام جم 905
28 دانلود کلیک شماره 43 - ضمیمه فناوری روزنامه جام جم 779
29 دانلود کلیک شماره 42 - ضمیمه فناوری روزنامه جام جم 881
30 دانلود کلیک شماره 41 - ضمیمه فناوری روزنامه جام جم 859

صفحه 1 از 3